język migowy

Zapraszamy na kurs języka migowego

60 godzin/400znaków

Prowadzi certyfikowany wykładowca języka migowego Maria Kowalska

Kurs może być zorganizowany w innej wersji
lub wg potrzeb uczestników.

W przypadku zorganizowanej grupy dostosowujemy termin.

 

Rozpoczęcie kursu stopień II

  • ŚRODA 15.10.2014r. godzina 16.00

CENA:

  • 650zł/10 osób
  • 450zł/15osób

TERMINY PIERWSZEGO SPOTKANIA + ZAJĘCIA

KOLEJNE TERMINY DO UZGODNIENIA!

KURS KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM!

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór zgodny z Rozp. MEN z 11stycznia 2012, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186).

ikona_wordkwestionariusz.doc

ikona_pdf  kwestionariusz.pdf

 

 Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: kursy@wsckziu1.poznan.pl lub fax 618417040. W dniu rozpoczęcia kursu proszę przynieść oryginał kwestionariusza

Dodatkowe informacje: (61) 8473 000 wew.124 (8.00-15.00 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek; 12-18 środa)
KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

BZ WBK SA
15 1500 1201 1212 0005 8186 0000

Opis: imię i nazwisko uczestnika, symbol kursu JM02

  • Wpłaty należy dokonać do dnia rozpoczęcia kursu (liczy się data dokonania przelewu), możliwość zapłaty w ratach: I rata do 15.10.2014r. (odpowiednio 300zł.; 250zł) II rata  do 15.11.2014r. Liczy się data przelewu, na pierwszym spotkaniu należy okazać potwierdzenie przelewu.
  • WSCKZiU nr 1 zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania, minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto)