Kontakt

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Medyczne Studium Zawodowe

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 99

60-568 Poznań

tel./fax (061) 841 70 40

(061) 847 30 00

(061) 841 14 42