O Centrum

Z dniem 01.01.2013 rozpoczęło działalność

flaga_woj_wlkp

Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 99

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 99.

w skład Centrum wchodzi:

Medyczne Studium Zawodowe

Medyczne Studium Zawodowe

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr205, poz.1206) wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnegoo.  W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenia dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenia zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Oferta szkół policealnych adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenia średnie. Dla osób dorosłych nie posiadających wykształcenia średniego organizowane będą natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy kompetencji zawodowych, ukończenia których stanowić będzie podstawę do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

adres

 

  Budynek Centrum  Budynek Centrum

   

STATUT WSCKZiU