technologia sterylizacji i dezynfekcji

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU
TECHNOLOGII STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI

Informujemy o naborze na kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zatrudnionych lub przygotowujących sie do pracy w sterylizatorni, jak również zajmujących sie dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków.

Cel kształcenia – przygotowanie absolwentów kursu do samodzielnego przeprowadzania procesów myjąco-dezynfekcyjnych wyrobów medycznych oraz procesów sterylizacyjnych,
z zastosowaniem procedur związanych z technologią dezynfekcji i sterylizacji, zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa, bhp i aktualną wiedzą.

Cel kształcenia łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kursu 132 godziny dydaktyczne w tym:

 • zajęcia teoretyczne 62h- realizowane będą podczas sesji piątek-sobota
 • zajęcia praktyczne 70h (10 dni roboczych) realizowane będą po 7 godzin dydaktycznych dziennie wg ustalonego harmonogramu.

Termin kursu: szkolenie będzie realizowane w okresie …..

 • część teoretyczna …..
 • część praktyczna ……

Kierownik kursu mgr

Miejsce realizacji

 • część teoretyczna

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu

 • część praktyczna

Ginekologiczno-Położniczym Sz.Kl.UM w Poznaniu 60-535, ul. Polna 33,

Wielkopolskim Centrum Onkologii 61-866 Poznań, ul Garbary 15,

Planowana liczba uczestników max 24 osoby

Kurs kończy się egzaminem w dniu zakończenia praktyk tj. ……….. o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum

Koszt szkolenia 800 zł

Zgłoszenia na kurs wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wykształcenia należy przesłać do dnia 02.11.2013r.

pod adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
ul. Szamarzewskiego 99
Poznań 60-568

lub mailem kursy@wsckziu1.poznan.pl

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Skierowanie na kurs
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia
  (potwierdzona za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkoły w dniu rozpoczęcia kursu)

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane w dniu telefonicznie i mailowo do 03.11.2013

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: kursy@wsckziu1.poznan.pl
Dodatkowe informacje: (61) 8473 000 wew.124 (8.00-15.00)

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
BZ WBK SA
15 1500 1201 1212 0005 8186 0000

Opis: imię i nazwisko uczestnika symbol kursu DS01

 • Wpłaty należy dokonać do 07.11.2013r. (liczy się data przelewu)
 • Jest możliwość zapłaty w ratach I rata-400zł do ……;  II rata – 400zł ……
 • WSCKZiU nr 1 zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania, minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto)